Актуален брой

Том 5 Брой 2 на Научно списание за Смарт иновации в Рекреативната (Wellness) индустрия и Нишов туризъм, 2023 г.

ТОМ 5 БРОЙ 2 – 2023
СЪДЪРЖАНИЕ

pdf iconБистра Димитрова
Главен Редактор
Обръщение  …………………………………5

pdf iconБистра Димитрова, Богомил Ангелов
Многомерното съдържание на Уелнес (Wellness) културата ………40

pdf iconНова литература в направлението
Нови събития, книги, монографии и учебници в сектора ……50