Актуален брой

Том 4 Брой 1-2 на Научно списание за Смарт иновации в Рекреативната (Wellness) индустрия и Нишов туризъм, 2022 г.

ТОМ 4 БРОЙ 1-2 – 2022
СЪДЪРЖАНИЕ

pdf iconБистра Димитрова
Главен Редактор
Обръщение  …………………………………6

pdf iconНова литература в направлението
НОВА ЛИТЕРАТУРА В НАПРАВЛЕНИЕТО ……47