Редакционен борд

МЕЖДУНАРОДНИ РЕЦЕНЗЕНТИ

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:
Доц. Бистра Димитрова, д.н.
Посланик на ООН по Спорт за Социално Развитие

МЕЖДУНАРОДНА РЕДКОЛЕГИЯ:

НАУЧНИ РЕЦЕНЗЕНТИ:

Проф. Румяна Ценкова, д.н.
Кобе Университет (Япония)

Проф. д-р Живка Винарова, д.н.
Нов Български Университет (България)

Проф. Свилен Нейков, д.н.
НСА „В. Левски“ (България)

Проф. Игнат Игнатов, д.н.
Институт Медицинска Биофизика (Швейцария)

Проф. Тери Стивънс, доктор
Университет Дъблин (Ирландия)

Проф. Петко Тодоров, доктор
УНСС (България)

Проф. Хенрих Вернер, доктор
Интер Гео (Австрия)

Доц.. Боянка Пенева, д.н.
НСА „В. Левски“ (България)

Доц. Красимира Станева, доктор
Асоциация по Геомедицина и Геотерапия (България)

Доц. Ирина Нешева, доктор
НСА „В. Левски“ (България)

Доц. инж. Минчо Полимвнов, доктор
Wellness Институт (България)

Доц. Йордан Йорданов, доктор
Асоциация Туризъм (България)

Доц. Йордан Донев, доктор
НСА „В. Левски“ (България)

Доц. Весела Тренева, доктор
НСА „В. Левски“ (България)

Доц. Юри Вълев, доктор
НСА „В. Левски“ (България)

Доц. Огнян Тишинов, доктор
НСА „В. Левски“ (България)

БИЗНЕС РЕЦЕНЗЕНТИ:

Д-р Кемал Айдин, доктор
Световен Съвет за Здравословно стареене(Турция)

Влатко Стьепович, доктор
Медикъл СПА Асоциация (Черна гора)

Педя Филипович, доктор
Wellness Академия (Сърбия)

Елена Богачева, доктор
Всерусийски Wellness & Spa Съвет (Русия)

Адв. Кристиян Кристеа
Медикъл СПА Асоциация (Румъния)

Ардит Димо
Wellness Институт (Албания)

Сирхе Еллермаа
Регионален Център за Сертификация (Естония)

Альоша Недев, доктор
Wellness Институт (Македония)

Андрей Костур, доктор
Технически Университет Зволен (Словения)

Елеонор Чакърова
Alpha, Beta, Gama Асоциация (САЩ)

Д-р Димитър Иванов
Балкански Клъстер за Здравен, Уелнес и Спа Туризъм (България)

Адв. Мария Иванова
Световен Клъстер за Здравословно стареене (България)

Иво Маринов
ОПТО, Столична Община (България)

Весела Иванова,доктор
Гимнастически спортен Клуб (Сингапур)

Яница Царева, доктор
Международен СПА Мениджъри Клуб (България)

Вержини Чакърова
TwinsOfMiami Brand (САЩ)