Бистра Георгиева Димитрова, дн

Главен редактор

Бистра ДимитроваМеждународни и ръководни позиции:
Функции
1. Посланик на ООН по „Спорт за социално развитие“
2. Експерт-оценител на Главен директорат „Наука“ в Брюксел
3. Научен директор на Центъра за върхови постижения в областта на рекреативната индустрия
4. Съветник по евроинтеграция на заместник-министър на младежта и спорта
5. Ръководител на „Балканската СПА Столица“ – 5-то юбилейно събитие 2013 г.
6. Ръководител на „Международния воден мост“ – сертифицирана кампания на ООН „Ден на водата“
7. Ръководител на „Международен Spa мениджъри клуб “
8. Ръководител и координатор на международни проекти по образование, екология, култура, научноизследователска и развойна дейност
9. Председател на Българския комитет „Жени и наука“
10. Основател и президент на Клъстерната платформа – „Водата за Глобално Здраве“
11. Научен съветник в Министерството на младежта и спорта в Кралство Мароко

Научни интереси:
2017-2018 Емотична динамика, Аквафотомика, Мозъчен мониторинг, Водна памет, Вода IC
2016-2018 Цифрово приложение в образованието, обучението и сертифицирането в сферата на рекреативната индустрия, груповия туризъм
2007-2016 СПА & Уелнес туризъм, Аква & Таласо практики
2007-2016 Мед Спа терапия, Реставрация, Аква рехабилитация, Кристална терапия
2008- 2013 Свободно време и качество на живота, благополучие технология
2005- 2013 Здравни и социални иновации, Здравен туризъм, Първично здравеопазване
2003- 2007 Теория и методология в спортната анимация и развлечения
2004- 2013 Етика в науката
2001- 2003 Човешки, социални, деца, права на жените
2000- 2013 Равнопоставеност на половете в системата за висше образование и наука, практика за публична комуникация на жените учени
1999- 2003 Образователни стратегии и европейци хармонизиране на образователната и научната политика и наследството в България и Кралство Мароко
1999– 2001 Комуникационни умения и публично изразяване, Gestaltheory и анализ на движенията

ГЛАВЕН РЕДАКТОР – ЕКСПЕРТНИ ПОЗИЦИИ:
Научен директор на Център за върхови постижения „Социални иновации, пре-творчески човешки дизайн и нишестен туризъм – наследство“ BG „;
Доктор на науките в Национална спортна академия „Васил Левски“,
Научен директор на „Балканския клъстър за здравен, уелнес и СПА туризъм“;
Научен директор на „Уелнес институт България“;
Експертен анализатор на Уелбийнг индекс, стратеги, стандарти и социални политики за Рекреативна индустрия и иновативни подходи на тема „Превенция на здравето и социални иновации“;
Основател и президент на световната кампания на ООН за „Деня на световното щастие“;
Сертифициран експерт за „Глобалния ден на Wellness“;
Сертифициран експерт на кампанията на ООН за световното стареене за „Глобалния ден на водата“;
Визионер на стратегиите за „Балканския клъстър за здравен, уелнес и СПА туризъм“;
Пленарният преподавател на „Здравен клъстер Черна гора“;
Пленарен лектор на „Медицинска Спа Асоциация на Черна гора“;
Пленарен преподавател на Балканска СПА среща;
Основател и пленарен лектор на „Уелнес институт на Македония“;
Ръководител на „Международен СПА Мениджърски Клуб“;
Член на Работната група по Закона за туризма и законите;
Член на работната група на Министерството на здравеопазването за регулиране на здравния туризъм;
Национален мениджър на професиите: СПА мениджър, Уелнес мениджър, Таласо мениджъри за
Министерството на труда и социалната политика;
Външен експерт в Министерството на образованието и науката;
Съветник по европейска интеграция в Министерството на младежта и спорта;
Съветник по въпросите на образованието и науката към Министерството на младежта и спорта в Кралство Мароко.

МЕЖДУНАРОДНИ УПРАВЛЕНСКИ ПОЗИЦИИ:
Основател и президент на Клъстерната платформа „Водата за Глобално здраве“;
Ръководител и координатор на международни и европейски проекти в областта на SPA & Wellness културата, Здравна превенция и практики за здравословен начин на живот;
Стандарти за Уелнес начин на живот, младежки инициативи и дейности, спорт, образование, екология, SPA ритуали и рекреативни практики, хранене (Wellness Foods&Drinks);
Автор и международен лектор на семинари за нуждите на федерациите по плувни спортни на: Франция, Гърция, Турция и Съединените Американски Щати;
Ръководител на образователните програми в Националната Спортна Академия в София за ОКС „Магистър“ – „SPA култура, източни и аква практики“ и „ОНС „Доктор“ в ПН. 7.6 Спорт;
Ръководител и автор на образователни програми в ПН. 7.5 Здравни грижи за магистърска и докторска степен в Националната спортна академия в София – “ SPA Култура, Хидрология, Литология и Таласотерапия“ и ОНС „Доктор“ – „Wellness – промоция на здравето“;
Координатор и автор на програми бакалавъри, магистър и доктор в Национална спортна академия „В. Левски“- „Спортна анимация в туризма“;
Ръководител и автор на бакалавърски, магистърски и докторантски програми в Националната спортна академия в София – „Теория и методология на тренировката и обучението за олимпийския спорт Синхронно (артистично) плуване“.

Бистра Димитрова2Президентът на Global Water Health (вляво)
Бистра Димитрова, доктор на науките награждава
Сузи Елис (САЩ) – Президент на Global Wellness Summit

Автор и ръководител на образователни и научни инструменти: Монографии, книги, ръководства, студии и ръководства (42), 2 бакалавърски програми за Уелнес мениджмънт, 2 магистърски програми за SPA & Thalasso ръководители, докторантура „Уелнес – промоция на здравето“, 111 международни конференции, 130 научни публикации, 16 образователни програми за различни нива на обучение на френски, английски, български, гръцки, македонски на Уелнес за всички, Спортна анимация, Аква практики, 3 национални и международни образователни стратегии, Wellness & Aging & Gender концепции и политики.
Научно консултиране на 50 за ОКС „бакалавър“, 31 за ОКС „Магистър“, някои от които с важно социално значение за превенция на здравето от заболявания; 5 за ОНС „доктор“; Следдипломно образование (семинари и тренинги) за гръцки студенти (всички студенти в Националната спортна академия в София).