ТОМ 3 БРОЙ 2, 2021 г.

Том 3 Брой 2 на Научно списание за Смарт иновации в Рекреативната (Wellness) индустрия и Нишов туризъм, 2021 г.

ТОМ 3 БРОЙ 2 – 2021
СЪДЪРЖАНИЕ

pdf iconБистра Димитрова
Главен Редактор
Обръщение  …………………………………6

pdf iconНова литература в направлението
НОВА ЛИТЕРАТУРА В НАПРАВЛЕНИЕТО ……56