ТОМ 2 БРОЙ 1, 2020 г.

Том 2 Брой 1 на Научно списание за Смарт иновации в Рекреативната (Wellness) индустрия и Нишов туризъм, 2020 г.

ТОМ 2 БРОЙ 1 – 2020
СЪДЪРЖАНИЕ

pdf iconБистра Димитрова
Главен Редактор
Обръщение  …………………………………6-7