Брой 1, 2019 г.

Брой 1 на Научно списание за Смарт иновации в Рекреативната (Wellness) индустрия и Нишов туризъм, 2019 г.

ПЪРВИ БРОЙ – 2019
СЪДЪРЖАНИЕ

pdf iconБистра Димитрова
Главен Редактор
Обръщение на главния редактор  …………………………………7

pdf iconБиляна Рангелова, Боряна Туманова
Плуването – система за здравословен начин на живот ………….11-14

pdf iconАся Стойчева, Димитър Трендафилов
Рекреативен потенциал на акваспининга при социален стрес ……………35-39